Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

 

 

SUROWCE CHEMICZNE NA TLE GEOLOGICZNEJ HISTORII POLSKI

ZŁOŻA FORMACJI EWAPORATOWYCH

     GIPSY I ANHYDRYTY

         PERMSKIE GIPSY I ANHYDRYTY

         TRZECIORZĘDOWE GIPSY I ANHYDRYTY

     SOLE KAMIENNE I POTASOWO-MAGNEZOWE

         PERMSKIE SOLE KAMIENNE I POTASOWO-MAGNEZOWE

              POKŁADOWE ZŁOŻA SOLNE

              WYSADOWE ZŁOŻA SOLNE

         TRZECIORZĘDOWE SOLE KAMIENNE

     SIARKA RODZIMA

     STRONT

NIEEWAPORACYJNE ZŁOŻA OSADOWE

FOSFORYTY

SKAŁA DIATOMITOWA

ZŁOŻA WIETRZENIOWE

ZIEMIA KRZEMIONKOWA

SUROWCE ILASTE DO PRODUKCJI FARB MINERALNYCH

ZŁOŻA HYDROTERMALNE, EFUZYWNO-EKSHALACYJNE  I POLIGENICZNE

BARYT I FLUORYT

PIRYT

WODY MINERALNE JAKO ŹRÓDŁO SUROWCÓW CHEMICZNYCH

LITERATURA

 

Z uwagi na genezę oraz niektóre dawne zastosowania, wbrew tradycyjnemu podziałowi, w którym skały siarczanowe (gips i anhydryt) zaliczane są do surowców skalnych-budowlanych,  zostały one omówione tu wraz z typowymi surowcami chemicznymi.

Kontakt, uwagi, zapytania         Copyright © Państwowy Instytut Geologiczny