Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SUROWCE ILASTE DO PRODUKCJI FARB MINERALNYCH

Podstawowe surowce ilaste do produkcji farb mineralnych czyli tzw. barwiny mineralne, występujące w skład skał ilastych o charakterze rezyduów wietrzeniowych, to: ochra, umbra, sjena, minie żelazowe, ugier brunatny oraz zieleń ziemna. Służą one do wytwarzania farb olejnych, pokostowych, emalii, kitów itp. Naturalne barwiny tracą na znaczeniu, wypierane przez sztucznie syntetyzowane pigmenty.

Dotychczas udokumentowano w Polsce dwa złoża ochry, iłów i iłowców ochrowych: Buk i Baczyna, położone w okolicach miasta Końskie (Przeniosło S., 2005). Ochry tworzą soczewkowe nagromadzenia w obrębie występujących ilastych utworów retykoliasu. W złożu Baczyna występują trzy odmiany ochr, udokumentowanych w kat. C1: żółta - 67,5 tys. ton, czerwona - 247 tys. ton, brązowa - 281,3 tys. ton.

(G. Czapowski)

Powrót do strony głównej