Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

Gipsy i anhydryty

 

TRZECIORZĘDOWE GIPSY I ANHYDRYTY

                 Osady siarczanowe stanowią jeden z podstawowych elementów środkowomioceńskiej formacji ewaporatowej, wypełniającej zapadlisko przedkarpackie. Ich rozpoznane złoża lokują się w odsłonięciach powierzchniowych bądź w płytko zalegających warstwach w zachodniej, północnej i południowej krawędzi zapadliska.

ZACHODNIA CZĘŚĆ ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO

PÓŁNOCNY SKRAJ ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO

POŁUDNIOWY SKRAJ ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO

Powrót do strony głównej