Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

ZŁOŻA HYDROTERMALNE, EFUZYWNO-EKSHALACYJNE I POLIGENICZNE

                 Wystąpienia barytu i fluorytu o genezie hydrotermalnej są ujmowane w geologii i bilansie kopalin  jako surowce chemiczne (Osika R., 1987; Przeniosło S., 2005). Z kolei złożowe koncentracje pirytu, o charakterze poligenicznym (złoża hydrotermalne, efuzywno-ekshalacyjne i osadowe), uznawane przez geologię złożową jako surowiec chemiczny (wykorzystywane do pozyskiwania siarki - por. Osika R., 1987; Gabzdyl W., 1995), w aktualnych bilansach kopalin są pomijane wobec zaniechania ich eksploatacji oraz wykreślenia złóż z bilansu.

                 Baryt wykorzystywany jest w Polsce głównie przez przemysł chemiczny, lakierniczy, ceramiczny, górnictwo węglowe i wiertnictwo. Wyróżnia się trzy rodzaje barytu: surowy, wzbogacany grawitacyjnie i baryt wzbogacany flotacyjnie. W stanie surowym baryt jest używany w niewielkim stopniu.

Krajowe zapotrzebowanie na baryt i fluoryt w całości pokrywane jest importem (Przeniosło S., 2005).

 

BARYT I FLUORYT

 

(G. Czapowski, E. Sztromwasser)

 

Powrót do strony głównej