Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

NIEEWAPORACYJNE ZŁOŻA OSADOWE

   Surowce chemiczne typu fosforytów i diatomitów powstają głównie drogą biogenicznej koncentracji  związków fosforu i krzemionki i tworzą grupę nieewaporacyjnych złóż osadowych.

FOSFORYTY

SKAŁA DIATOMITOWA

Powrót