Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

PIRYT

 

Piryt (FeS2) składa się w 46,6 % z żelaza i 53,4 % siarki. Niektóre jego odmiany zawierają znaczne domieszki Cu, Co, Ag, Ni i in. Bywał wykorzystywany jako źródło siarki w procesach technologicznych. Bogatsze koncentracje pirytu nie są obecnie ujmowane w bilansie zasobów kopalin stałych jako osobny surowiec chemiczny. Ważniejsze wystąpienia pirytu znane są z obszaru Sudetów i Gór Świętokrzyskich.

Piryt w Sudetach

Piryt w Górach Świętokrzyskich

Inne miejsca występowania pirytu

 

Powrót do strony głównej