Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

 

Lubień

Wysad solny Lubień Kujawski wraz z pobliskim wysadem Łanięta wyłonił się z wspólnej, głębiej zalegającej struktury solnej. Ma kształt kulistej kopuły o niewielkim nachyleniu w kierunku północno-wschodnim i rozszerzającej się ku górze. W planie poziomym wysad ma kształt kulisty o powierzchni około 3,7 km2 i średnicy około 2-2,5 km. Czapa iłowa, iłowo-anhydrytowa i anhydrytowo-gipsowa występuje na głębokości od 151 do 186 m, a jej miąższość waha się od 80 do 160 m. Zwierciadło solne nawiercono na głębokościach 306-442 m. Wysad budują sole kamienne i potasowe oraz zubry i anhydryty cyklotemów PZ2-PZ4. Zawartość NaCl zmienia się od 91,5 do 98,4%. Zasoby soli kamiennej w wysadzie oceniane są na ponad 4 mld ton.

Mapa geologiczna i przekrój wysadu solnego Lubień (za: Ślizowski i in. 2004) 

 (G.Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"