Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

Damasławek

Wysad solny w Damasławku położony jest w północnej części niecki łódzkiej, w osi antykliny przebiegającej między wysadem Wapno a strukturą solną Mogilna, w odległości 8 km na SE od wysadu Wapno. W planie poziomym ma kształt elipsy o powierzchni około 16,5 km2, o dłuższej osi długości 5,5 km i krótszej około 3,5 km. W przekroju pionowym tworzy kształt słupa przechylonego w kierunku południowo-zachodnim (figura).  Otoczony jest przez utwory kredy górnej.

Czapa wysadu gipsowo-iłowa nawiercona została na głębokości 184-270 m, a jej miąższość waha się od 201 do 243 m. Zwierciadło występuje na głębokości 460-488 m. W południowo-wschodniej części wysadu stwierdzono starszą sól kamienną, w północno-zachodniej części sole kolorowych cykli PZ3 i PZ4. Złoże soli kamiennej w wysadzie zostało udokumentowane jest w kategorii C2 zaś zasoby perspektywiczne oceniono na 8 mld ton.

Wysad solny w Damasławku (wg. Ślizowski i in. 2004)

(G. Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"