Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

Góra

Wysad solny w Górze ma kształt elipsy, o długości 1 km i szerokości 0,8 km. W przekroju pionowym ma formę kopuły, przebijającej utwory mezozoiczne i trzeciorzędowe. Wraz z głębokością wysad poszerza się, głównie od strony południowo-wschodniej, natomiast ściany północna i zachodnia zapadają stromo.

Zwierciadło solne zalega na głębokości 104-143 m, obniżając się w kierunku SE. Czapa grubości średnio kilkudziesięciu metrów, zalega na głębokości od 19 do 69 m. W środkowej i południowej części wysadu przeważają sole cyklotemu Z2, w północnej części występują utwory cyklotemów zubry, sole kamienne i potasowe (karnalit, kizeryt) oraz iły i anhydryty cykli Z3 i Z4 (Ślizowski K., Saługa P., 1996).

W wysadzie jest udokumentowane i eksploatowane metodą podziemnego ługownia złoże soli kamiennej Góra, udokumentowane w kategorii A+B+C1+C2, o zasobach bilansowych 1,9 mld ton.

 

Przekrój przez wysad solny Góra (wg. Ślizowski i in., 2004)

(G.Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"