Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

 

Inowrocław

Wysad ten należy do rozległej struktury solnej Konary-Radziejów. W przekroju poziomym wysad przedstawia zarys nieforemnego owalu, wydłużonego w kierunku N-S, długości 2,5 km, a szerokości 1 km. W przekroju pionowym poprzecznym ma kształt pnia przechylonego ze wschodu na zachód i rozszerzającego się ku dołowi. Zwierciadło solne występuje na głębokości 120-190 m. i jest przykryte czapą iłowo-gipsową miąższości 50-180 Wysad otaczają utwory jurajskie.

Serię solną utwory cyklotemów PZ2-PZ4, tworzące szereg naprzemianległych warstw czystej soli kamiennej czystej i zanieczyszczonej iłem i anhydrytem, z kilkoma warstwami i przerostami soli potasowo-magnezowych. W jądrach form antyklinalnych występują sole starsze, które przebijają się od dołu do góry poprzez sole młodsze i najmłodsze, stanowiące wypełnienie synklin.

            Głębinowa kopalnia Solno założona w wysadzie inowrocławskim zakończyła wydobycie w 1986 roku i została zlikwidowana poprzez planowe zatopienie solanką. W związku z tym udokumentowane zasoby bilansowe w ilości 297,5 mln ton zostały skreślone z ewidencji zasobów w roku 1987 (Ślizowski K., Saługa P., 1996).

(G.Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"