Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

 

Izbica Kujawska

Wysad ten wyrasta z głębszej struktury solnej wraz z odległym o 8,5 km wysadem Kłodawy. W planie poziomym wysad ma kształt zbliżony do wydłużonego owalu o dłuższej osi około 4,5 km, i szerokości 1-2 km. W przekroju pionowym wysad ma kształt pnia. Czapa iłowo-gipsowa zalega na głębokości 150-412 m., a jej miąższość waha się od 75 do 150 m. Zwierciadło solne w części północnej złoża występuje na głębokości 230 m, w południowej - na głębokości 550 m

Seria solna reprezentuje podobne jak w wysadzie kłodawskim cyklotemy i wykształcenie. Zaobserwowano przebijanie się antyklinalne soli starszych przez sole młodsze i najmłodsze. Zasoby perspektywiczne soli kamiennej w wysadzie określa się na około 1,5 mld ton.

(G.Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"