Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

 

Łanięta

Wysad ten jest położony około 4 km na południowy-wschód od wysadu Lubień. W planie poziomym ma kształt kolisty, o powierzchni około 9,5 km2 i średnicy 3,3-3,7 km. W przekroju pionowym struktura solna w Łaniętach przedstawia typową kopułę. Czapa gipsowo-anhydrytowo-ilasta występuje na głębokości od 90 do 432 m., a jej miąższość waha się od 30 do 208 m. Zwierciadło solne, nawiercono na głębokościach 236-281 m, zaś w części wschodniej - na głębokości 149 m. Trzon wysadu budują sole cyklotemów PZ2-PZ4. Najlepiej rozpoznano sole o średniej zawartości NaCl 94-97 %. W jednym otworze wiertniczym stwierdzono występowanie warstw przejściowych oraz starszą sól potasową (sól twarda kizerytowa). Złoże soli kamiennej na wysadzie udokumentowane jest w kategorii C2, a jego zasoby wynoszą 2,127 mld ton.

(G.Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"