Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

 

Rogoźno (Rogóźno)

Wysad solny Rogoźno (a poprawnie – Rogóźno) jest drugim co do wielkości rozpoznanym wysadem w Polsce. Ma kształt eliptyczny o osiach długości 6,7 km i 4 km. Powierzchnia wysadu wynosi około 21 km2. Wysad ma kształt pnia przechylonego z SW na NE.

Czapa wysadu występuje na głębokości 100-180 m., a jej miąższość waha się od 13 do 286 m. Nad czapą w utworach trzeciorzędu występują dwa pokłady węgla brunatnego o łącznej miąższości około 60 m. Zwierciadło solne znajduje się na głębokości poniżej 350 m i wykazuje deniwelacje powierzchni rzędu 100 m. Serie solną budują sole cyklotemów PZ2 i PZ3. Średnia zawartość NaCl w złożu wynosi 97,8 %. Złoże soli kamiennej udokumentowane jest w kategorii C2, jego zasoby wynoszą 8,6 mld ton.

 

           

(G.Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"