Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

 

Mogilno

Wysad solny w Mogilnie znajduje się w obrębie większej jednostki zwanej strukturą Mogilna. Otulają go utwory triasu jury i kredy. Wymiary wysadu solnego na głębokości 600 m. wynoszą 5,5 km x 0,8-1,5 km. Zwierciadło solne występuje na głębokości średnio 250 m. Zasoby soli kamiennej ocenia się na około 25 mld ton kopaliny o zawartości 96,5% NaCl.

W obrębie wysadu występują utwory zaliczane do cyklotemów PZ2-PZ4. Główną masę złoża tworzy starsza sól kamienna, o zawartości NaCl od 90 do 98,5 %. Warstwy przejściowe stanowią sole drobnoziarniste ze smugami ilasto-anhydrytowymi zanieczyszczonymi solami K-Mg, głównie kizerytem. Utwory cyklotemów PZ3 i PZ4 stanowią sole kolorowe, często zailone, o charakterze zubrów. Poza tym występuje szary ił solny zawierający okruchy anhydrytu lub gipsu oraz anhydryt główny, wykształcony jako anhydrytowiec z przerostami substancji ilastej. Na wysadzie udokumentowano w kategorii A+B+C1+C2 dwa złoża soli kamiennej: Mogilno I i Mogilno II, o łącznych zasobach 5,56 mld ton. Na obu złożach prowadzone jest wydobycie metodą podziemnego ługowania z powierzchni.

 

Przekrój geologiczny wysadu solnego Mogilno (za: Ślizowski 2004)

Wysad solny Mogilno

(G.Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"