Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SOLE KAMIENNE I SOLE POTASOWO-MAGNEZOWE

Wapno

Wysad solny w Wapnie jest najmniejszy ze znanych w rejonie kujawskim, wyrasta jako wyniesienie antyklinalne z większej struktury solnej, której strop zalega na głębokości około 1500 m. Na głębokości 400-500 m wysad ma w planie poziomym kształt wydłużonej elipsy o powierzchni około 0,3 km2 i osiach: 900 m i 400 m. W przekroju pionowym poprzecznym wysad ma kształt maczugowatego słupa zwężonego na głębokości 500-600 m. Czapa anhydrytowo-gipsowa o miąższości około 170 m., tworzy wychodnie na powierzchni. Zwierciadło solne zalega na głębokości około 170 m. Wysad budują utwory cyklotemów Z2 i Z3, zapadające bardzo stromo, często niemal pionowo.

W 1977 roku istniejąca kopalnia została zatopiona wskutek nagłego wtargnięcia wód powierzchniowych do wyrobisk górniczych.

(G.Czapowski)

Powrót do strony głównej

Powrót do "Sole kamienne i sole potasowo-magnezowe"