Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

STRONT

GENEZA NAGROMADZEŃ STRONTU

Geneza nagromadzeń strontu nie jest jasna. Koncentracje w wapieniach siarkonośnych wiąże się powszechnie z uwalnianiem tego pierwiastka podczas procesów epigenetycznej redukcji z siarczanów badeńskich (Krajewski, 1935; Parafiniuk, 1986; Osmólski, 1987). W świetle tej hipotezy wiek przemian gipsów w wapieni i siarkę jest dyskusyjny (Pawłowski i in., 1985). Jednakże średnie ilości strontu spotykane w wapieniach siarkonośnych przewyższają wyraźnie zawartości średnie tego pierwiastka w gipsach, co sugeruje udział także innych procesów, przyczyniających się do nagromadzeń Sr. Morawiecki i Domaszewska (1956) wskazują, że jedną z przyczyn wzbogacenia w stront utworów wapienno-gipsowych może być wietrzenie strontonośnych gipsów, jak to ma miejsce w Czarkowych. Żyły barytowe wzbogacone w stront i występujące w Sudetach są związane z roztworami hydrotermalnymi (Kowalski, 1976, 1977).

(A. Gąsiewicz)

Powrót do strony głównej