Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

ZŁOŻA WIETRZENIOWE

 

                 Nagromadzenia produktów  wietrzenia skał macierzystych prowadza do powstania złóż typu wietrzeniowego. Niszczenie w warunkach arealnych skał bogatych w krzemionkę i związki żelaza może prowadzić do uformowania złóż takich  surowców jak ziemia krzemionkowa czy barwiny mineralne (surowce ilaste do produkcji farb mineralnych).

(G. Czapowski)

Powrót